شعر چرا؟

واقعا چرا این همه تلاش باید کرد؟

 

 

شعر چرا؟

ورق های ناخوانده ی دفترم
شعر گفتن نمی خواهند
کاش که او برق نگاهم را
می خواند برای تک لحظه ای
تمام قطرات باران که تاکنون از نگاهم گذشتند
دلباخته ام شدند

/ 1 نظر / 68 بازدید