# gloomy_sunday

دانلود آهنگ یکشنبه غم انگیز (Gloomy Sunday) ترانه ی خودکشی مجارستانی!

   متن زیر با کمی تصرف از انجمن نود و هشتیا هست بیشتر برای آشنایی با داستان و کلیت این ترانه.----------------------------------------------------------------------------رزو ... ادامه مطلب
/ 116 نظر / 32702 بازدید