فاصله

 

اقا یه سوال فنی دارم!؟
چرا هرکاری میکنم تا بتونم ببینمش نمیشه!؟
این تابستون لعنتی هم انگار زور میزنه تموم نشه!
دو سه بار برنامه ریختم هنوز نشده ببینمش
این فاصله داره خفم میکنه! لعنت   فاصله

بین من و تو چند قدم مه فاصلست
گاه سحرانگیز در وقت طلوع
گاه هولناک چون وقت غروب
چه تفاوتی دارد
بین ما دشت نور باشد یا کاغذی شبزده
فاصله ، فاصله است و ندیدن ، ندیدن
ببین دلت چه می خواهد
دلت که بخواهد مه که سهل است
در کوری محض هم آغوشم تو را می یابد

/ 1 نظر / 39 بازدید
رضا

هیچ فکر میکردی روزی برسه منتظر تموم شدن تابستون و شروع شدن دانشگاه باشی؟ بسوزه بابای عاشقی