سکوتِ دلتنگی

دلتنگی در  کل بده هر نوعیش چه برای خانواده، چه دوست و چه عشق!
فکر میکنم هرکسی کمو بیش نوعی دلتنگی رو تجربه میکنه، ولی نمی دونم چرا انگار کسی دلتنگ بودن کس دیگه رو درک نمیکنه البته شاید شما بگید نه کی گفته فلانی هست که دلتنگی منو میفهمه! خب شاید شما درست بگید و من مصداق این آدما دور و برم نیست!
باید سعی کنم که برام مهم نباشه انگار، فکر هم نکنم زیاد سخت باشه چون اطرافیانم رو همیشه بیش از اون چه که در مقابل دریافت کردم دوست داشتم.
ازین هم چشم میپوشم و... تنها تنها دلتنگ می شوم .
سکوتِ دلتنگی

دلتنگ می شومت ای...

ای خواب را گمشده در دوردست

نزدیکترین اگر بخواهی با تو، منم

چرا لحظه ای تو مرا

آنکه هستم

نه آنکه می نمایم

نمی بینی؟

نقاب سنگین است بر احساسم

و تنها تو کلید

چرا ای بی قرار در آغوش زندگی

ای عزیزِ بی حوصله

ای که نامت در ورای فکر های من

ناگفتنیست

چرا دست میکشی از ادراک من

چرا دل می بری از آرزوی من

چرا نمی خوانی از نگاه من

می خواهمت فریاد فریاد

ولی چه حیف سکوت واجب

و منم تنها تنها

دلتنگت می شوم

/ 2 نظر / 17 بازدید
رضا

به به فقط لطف کن آهنگ وبلاگ رو وردار. ییه صفحه واز کنی و یه آهنگ پخش شه رو آهنگیی که داری گوش میدی خعلی رو اعصابه. حتی اگه فرهاد باشه

حدیث

واقعا زیــــــــــــــبا گفتین...آفرین... [گل]