یاس

وقتشه اینجا رو مزین به یکی از شعرام کنم

از اولین شعرام

 

یاس

دیگر بوی یاس نمی دهم.
آن کوچه کجاست؟
آن خانه با گل یاس کجاست؟
آن دست، دستی که نوازش نوازش گل یاس به جیبم می ریخت کجاست؟
آن بوسه که بوی یاس را بر لبانم جاری می کرد کجاست؟
دیگر عطر بهار نارنج نجاتم نمی دهد.
من یاسم را می خواهم...

/ 1 نظر / 47 بازدید
یک دوست

با درود از مطالعه اشعارتان لذت بردم شاد و سربلند باشید