محبوس

 

گاهی آدم با خودش فکر میکنه تا کی؟ تا کی میتونه اینطور ادامه بده و ثابت قدم باشه؟ واقعا تا کی؟

اون وقته یه چی اون ته تهای مغزت میگه آخرش یه روز...

  محبوس همچنان عشق تراود از روحم
روحی شوریده
روحی خسته
بس که خود را کوبید
بر قفس تن
بر این هرچه که است
همچنان عشق جاریست از قلبم
قلبی محزون
قلبی زخمی
بس که خود را کوبید
بر زندان سینه
بر این هرچه که است
.
کی که روحم بشکند
کی که قلبم بایستد

/ 0 نظر / 68 بازدید