بیابان زیر باران

 بدون بعضی خاطره ها زندگی خیلی راحت تره، نه؟

 

 

بیابان زیر باران

خاک خیس

سیلی می زد

به گوش رد پایت

باران کجا و تو کجا!

چکامه دارد

سبد سبد

نه از جنس بهار

که شکوفه مردنیست،

به جنس عزای خزانی

و باران شایعه ی عبورت را

محو می کند...

هرچند این برهوت را

امید رویش گل صحرایی نیز

بیهوده می باشد

ولی دور از غبار یادگار تو

لحظه ای تنفس

عالمی دارد

/ 2 نظر / 34 بازدید
nilo93

باران شایعه ی عبورت را محو می کند پس تو دستی بکش به قافیه ی این شعر برخیز و سنگی بگذار بر این رد پاها اگر که ماندگاری اش را می خواهی لا به لایی آخرین صفحاتی که محو نمیشوند هرگز ... .......................................................... عالی بود . یه کاره سنگین و فوق العاده و بدون سکته ...