پنجره

 

گاهی یه نگاه با آدم چه کارا که نمیکنه...

 

پنجره

طوفانش امد
پنجره ام از کوبش تگرگ میشکند
بیهوده به من چسب نزنید
خورده هایم آب شدند

/ 2 نظر / 13 بازدید
طنین

زیبا بود...حس قشنگی تو نوشته ات بود