زمان

 

 

حال شِکوه و گلایه هم الان ندارم!
به قولی:« گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست»

بریم سراغ شعر امشب...

 

 

زمان

وقتی رسیدم که دیر شد
خواستم ببوسمش پر کشید
زمانی که عشق ورزیدم جنگ شد
و هنگامی که شمشیر کشیدم،
 کسی جز خودم برای قلع و قمع نمانده بود

زمان به بی وقتی دچار است
کمی ساعت ها را عقب بکشید

/ 2 نظر / 42 بازدید
رضا

عالی